Електротехника;
Фирма: ЕАЗ ПЛОВДИВ АД 
Адрес:   Пловдив  4004   бул.Цар Борис ІІІ Обединител 1 телефон: 032 77 51 64 факс: 032 67 05 22
WEB страница:  http://www.eaz-plovdiv.com  e-mail:  eaz@mbox.infotel.bg  
ЕАЗ ПЛОВДИВ АД->ТАБЛО ЕЛЕКТРИЧЕСКО тип ТЕ
ТАБЛО ЕЛЕКТРИЧЕСКО тип ТЕ
По заявка на клиента таблата се изпълняват в метални и пластмасови кутии, за скрит или открит монтаж.
Серията табла електрически служи за разпределение на електрическа енергия и защита на консуматорите и инсталацията в жилищни сгради чрез автоматични прекъсвачи от серията Е20. Предназначени са за монтаж към негорими стени.

НОМИНАЛНИ ДАННИ
1. Номинално напрежение - 220V / 50Hz
2. Защитна характеристика на вградените автоматични прекъсвачи - L6; L10; L16; L25 по VDE 0641-87. Редът и броят на автоматичните прекъсвачи са съобразно заявката на клиента.
3. Номинален ток на изключвателя на главния прекъсвач - 63V. По заявка на клиента - 32; 40 или 50 A.
4. Степен на защита - IP 30.
5. Режим на работа - продължителен R1 по БДС 11619-81.
6. Климатично изпълнение - нормално.
7. Механическа износоустойчивост - 20000 к.ц.

УСЛОВИЯ НА РАБОТА
1. Надморска височина - до 2000 м.
2. Околна температура от -5° до +40°.
3. Относителна влажност
при 40 °C - 50% при 25 °C - 95±3%
Апартаментните табла са предназначени за работа в среда с нормална пожарна опасност, съгласно Наредба № 2, несъдържащи прах, агресивни газове и пари с концентрации, разрушаващи металните покрития и изолацията.

Изделията отговарят на БДС 1139-89 и БДС 3982-78.
Търсене:
Име на продукт/фирма:

Търсене само по име на фирма
Вид на фирмата:
Град:
Улица:
Бранш:
назад нагоре начало
търсене | нови фирми  | web поща |  web борсаза нас  | връзки |  коментари | контакти
Copyright ©1998-2005 BGCATALOG Ltd. All rights reserved.